Thông báo về việc nộp học phí đào tạo sau đại học năm học 2017-2018

Căn cứ công văn số 980/HD-ĐHNN ngày 21/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thu học phí năm học 2017-2018;

Khoa Sau đại học thông báo tới học viên cao học và nghiên cứu sinh về việc nộp học phí năm học 2017-2018 như sau:

  1. Đối tượng thực hiện:Học viên cao học và nghiên cứu sinh
  2. Thời gian nộp: Từ ngày từ ngày20/10/2017đến hết ngày 20/11/2017
  3. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Ngoại ngữ,Phòng 202, A1
  4. Mức thu học phí: (đơn vị tính: VNĐ)

4.1. Đào tạo thạc sĩTổng thời gian thu: 20 tháng

  1. Mức học phí năm học 2017-2018:

1.110.000 đồng/tháng x 10 tháng = 11.100.000đ

Học viên của khóa QH2017 đợt 1 cần nộp bổ sung học phí năm thứ nhất (Giấy báo nhập học khóa QH2017 đợt 1 thu theo hướng dẫn thu học phí số 804/HD-ĐHNN của năm học 2016-2017), cụ thể mức nộp bổ sung là:

11.100.000 – 10.050.000= 1.050.000đồng (Một triệu không trăm năm mươi ngàn đồng)

  1. Đối với học viên học lại các học phần:

Các khóa QH2015, QH2016: Thu theo tín chỉ: 340.000đ/tín chỉ x số tín chỉ đăng ký học

4.2. Đào tạo tiến sĩ Tổng thời gian thu: 30 tháng đối với nghiên cứu sinh (NCS) có bằng thạc sỹ, 40 tháng đối với NCS có bằng cử nhân

– Mức học phí năm học 2017-2018:

1.850.000 đồng/tháng x 10 tháng = 18.500.000đ

Nghiên cứu sinh của khóa QH2017 đợt 1 cần nộp bổ sung học phí năm thứ nhất (Giấy báo nhập học khóa QH2017 đợt 1 thu theo hướng dẫn thu học phí số 804/HD-ĐHNN của năm học 2016-2017), cụ thể mức nộp bổ sung là:

18.500.000 – 16.750.000= 1.750.000 đồng (Một triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

4.3. Học phí gia hạn:

Áp dụng theo mức học phí của năm gia hạn (tính từ thời điểm bắt đầu gia hạn học tập đến thời điểm hoàn tất các thủ tục bảo vệ luận văn/ luận án)

Đề nghị học viên và nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện thông báo này, góp phần vào công tác quản lý và thực hiện đào tạo sau đại học thành công.

Trân trọng thông báo!