Khoa Sau đại học nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh

Khoa Sau đại học nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh

Ngày 07/2/2017, tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã trao cho Trưởng Khoa Sau đại học Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN (Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á – ASEAN University Network – Quality Assurance, AUN-QA) chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh của Nhà trường.

aun1

Hiệu trưởng trao chứng nhận kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN cho Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh cho khoa Sau đại học

Đây là lần thứ hai khoa Sau đại học đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á chương trình Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh năm 2016. Trước đó vào năm 2013, khoa Sau đại học được trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

aun2

Kiểm định Chương trình Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng của AUN (AUN-QA) tháng 9 năm 2016

Dưới đây là hai Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh:

aun3