Category Archives: Tin tức – Thông báo

Thông báo số 2 về Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và diễn đàn lần thứ X về nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á dành cho HVCH & NCS tại trường ĐHNN-ĐHQGHN (2020 IGRS & 10TH EACTF)

Do diễn biến của tình hình dịch Covid-19, Ban tổ chức Hội thảo IGRS 2020 ra thông báo số 2 về việc nộp toàn văn bài báo cáo, lệ phí đăng ký viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trương Thị Dung chuyên ngành LL&PP dạy học Bộ môn Tiếng Nga khóa QH2017 đợt 1

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trương Thị Dung chuyên ngành LL&PP dạy học Bộ môn Tiếng Nga khóa QH2017 đợt 1, cụ

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mị Dung chuyên ngành LL&PP dạy học Bộ môn Tiếng Pháp khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mị Dung chuyên ngành LL&PP dạy học Bộ môn Tiếng Pháp khóa QH2016 đợt 2 Đề

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Đinh Minh Thu chuyên ngành LL&PP dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2017 đợt 1

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Đinh Minh Thu chuyên ngành LL&PP dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2017 đợt 1 như sau

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Trang chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2016

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Trang chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2016, cụ thể: Đề tài: 汉、越动词词组语序对比研究 ( NGHIÊN