Category Archives: Tin tức – Thông báo

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (MS TEFL) liên kết với Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa 28

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp Dạy học tiếng Anh (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa XXVIII, 2018-2019 Đối tượng tuyển

MA. programmes introduction in ULIS-VNU (for international students)

General information The University of Languages and International Studies (ULIS), Vietnam National University (VNU), Hanoi currently delivers 11 Master of Arts (MA) programmes: 7 programmes in Linguistics: English Linguistics, Russian Linguistics, French Linguistics, Chinese Linguistics, German Linguistics, Japanese Linguistics, Korean Linguistics 4 programmes in Language Teaching Methodology: English Language Teaching Methodology, Russian Language Teaching Methodology,