Category Archives: Tin tức – Thông báo

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hùng chuyên ngành Ngôn ngữ Nga khóa QH2017 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hùng chuyên ngành Ngôn ngữ Nga khóa QH2017 đợt 2, cụ thể: Tên đề tài

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Dương Trần Hương Thảo chuyên ngành Ngôn ngữ Nga khóa QH2017 đợt 1

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Dương Trần Hương Thảo chuyên ngành Ngôn ngữ Nga khóa QH2017 đợt 1, cụ thể: Tên đề tài

Thông báo tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ khóa 6

Trường ĐHNN-ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ khóa 06 của Trường như sau: Thời gian đào tạo: 4 tháng (từ tháng 20/12/2019 đến 23/4/2020) Khai giảng: 20/12/2019 Đối tượng: Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào chương trình đào

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Hồ Thị Nguyệt Thắng chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2015

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Hồ Thị Nguyệt Thắng chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa QH2015, cụ thể: Tên đề tài luận án: 汉越能性范畴对比研究

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Chi chuyên ngành Lí luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Chi chuyên ngành Lí luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2016