Category Archives: Thạc sỹ

Thông báo tuyển sinh sau đại học: Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN với Trường Đại học Leipzig (Cộng hòa Liên bang Đức)

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN; Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm