Category Archives: Thạc sỹ

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (MS TEFL) liên kết với Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa 29

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp Dạy học tiếng Anh (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa 29 (2019- 2020) Đối tượng tuyển sinh: Cử nhân tiếng Anh Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển Giai đoạn I (PG): Xét tuyển đối với những ứng viên đáp ứng một trong những điều kiện sau đây: 2.1. Có Giấy xác nhận/ Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu từ cấp độ