Thông báo về việc chuyển đổi mã ngành, chuyên ngành đào tạo bậc sau đại học của Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Thực hiện QĐ số 250/ ĐHQGHN ngày 18/1/2018 về việc chuyển đổi mã ngành, chuyên ngành đào tạo ở ĐHQGHN, Trường ĐHNN – ĐHQGHN thông báo tới học viên và nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:
Trân trọng thông báo!