Thông báo về việc chuyển đổi mã ngành, chuyên ngành đào tạo bậc sau đại học của Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Thực hiện QĐ số 250/ QĐ-ĐHQGHN ngày 18/1/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chuyển đổi các ngành, chuyên ngành đào tạo ở ĐHQGHN theo danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Trường ĐHNN – ĐHQGHN thông báo tới học viên và nghiên cứu sinh về việc chuyển đổi các ngành, chuyên ngành đào tạo ở ĐHQGHN cụ thể như sau:
 
Trân trọng thông báo!