Category Archives: Văn bản pháp quy

Thông báo ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (dành cho sinh viên tốt nghiệp các chương trình đại học có khối lượng kiến thức tích lũy tối thiểu 150 tín chỉ)

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin thông báo ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo Định hướng nghiên cứu và Định hướng ứng dụng chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (dành cho sinh viên

Thông báo ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh (dành cho sinh viên tốt nghiệp các chương trình đại học có khối lượng kiến thức tích lũy tối thiểu 150 tín chỉ

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin thông báo ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo Định hướng nghiên cứu và Định hướng ứng dụng chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh (dành cho sinh viên tốt nghiệp các chương