Tag Archives: Hướng dẫn

Quy định – Hướng dẫn

Một số quy định về thủ tục hành chính cho nghiên cứu sinh (NCS) và học viên (HV) 1.1. Thủ tục nhập học Khi đến nhập học, NCS/HV thực hiện các việc sau: Nghe phổ biến nội quy, quy chế học tập, kế hoạch học tập và