All posts by quanqq

Quy định – Hướng dẫn

Một số quy định về thủ tục hành chính cho nghiên cứu sinh (NCS) và học viên (HV) 1.1. Thủ tục nhập học Khi đến nhập học, NCS/HV thực hiện các việc sau: Nghe phổ biến nội quy, quy chế học tập, kế hoạch học tập và

Giới thiệu Khoa Sau đại học

Tên Khoa: Khoa Sau đại học (Faculty of Graduate Studies) Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội Điện thoại: 04.37547435/04.66806770     E mail:  sdh_dhnn@vnu.edu.vn hoặc sdhcfl@gmail.com Trưởng khoa:  TS. Huỳnh Anh Tuấn Địa chỉ: