Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo tới thí sinh kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ kỳ thi tuyển sinh đợt 2 năm 2019 như sau:

Trân trọng thông báo!