Tag Archives: tuyển sinh

Hơn 100 sinh viên vừa tốt nghiệp tham dự buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ

Ngày 31/7/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi giới thiệu và thông tin về chương trình Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2021 của Nhà trường với hình thức trực tuyến. Tham dự