Phiếu khảo sát năng lực ngoại ngữ thứ 2 đối với thí sinh đăng ký dự thi/ dự xét tuyển thẳng/xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2022 tại ULIS, VNU

Thân gửi các thi sinh dự thi/ dự xét tuyển thẳng/xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS, VNU),

Căn cứ yêu cầu của công văn số 1259/ĐHQGHN-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc rà soát việc sử dụng minh chứng ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 1423/ĐHQGHN-ĐT ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc gia hạn thời gian nộp minh chứng về ngoại ngữ cho các thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo sau đại học năm 2022;

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo với thí sinh đăng ký dự thi/ dự xét tuyển thẳng/xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2022 của Trường ĐHNN, ĐHQGHN về việc cung cấp thông tin về năng lực ngoại ngữ thứ 2 của thí sinh để làm căn cứ báo cáo Hội đồng tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian thực hiện: từ 8h00 ngày 19/5/2022 đến trước 16h00 ngày 20/5/2022

Đường link của Phiếu khảo sát xin xem tại đây https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAVNQLrIII2XsyZPfHHd19DCrF-f3uoQzXYXtjV8uy0JvFGw/viewform?usp=pp_url

Rất mong được sự hợp tác của tất cả thí sinh!

Trân trọng thông báo!