Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của NCS Trần Thị Ngọc Liên

Trường Đại học Ngoại ngữ xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia

Đề tài: Characters’ Discourse in Noted American and Vietnamese Short Stories of the Early 20th Century (Diễn ngôn nhân vật trong một số truyện ngắn nổi tiếng Mỹ và Việt Nam đầu thế kỷ 20)

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh;                Mã số:  62 22 15 01;

Người thực hiện: Trần Thị Ngọc Liên

Nghiên cứu sinh: Khóa 17

Cán bộ hướng dẫn: PGS. Nguyễn Xuân Thơm

Thời gian: 08h00, thứ Hai, ngày 23 tháng 01  năm 2017

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn – luận án, Phòng 101 – A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Kính mời cán bộ, giảng viên, học viên, ncs và cá nhân quan tâm tham dự!

Trân trọng thông báo!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, vui lòng xin xem tại đây

Tóm tắt luận án bằng tiếng Anh, vui lòng xin xem tại đây