Thông báo kết quả xét duyệt học bổng đào tạo tiến sĩ khóa QH2019 và phân bổ chỉ tiêu học bổng khóa QH2020

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo kết quả xét duyệt học bổng đào tạo tiến sĩ khóa QH2019 và phân bổ chỉ tiêu học bổng khóa QH2020 như sau:

  1. Kết quả xét duyệt học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 05/6/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 1622/QĐ-ĐHQGHN về việc phê duyệt danh sách 11 nghiên cứu sinh khóa QH-2019 được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN. Trường Đại học Ngoại ngữ có 1 nghiên cứu sinh được cấp học bổng đợt này, cụ thể:

STT Họ và tên Chuyên ngành – Đơn vị đào tạo Đối tượng xét học bổng Mức học bổng (đồng)
1 Mai Thị Hiền LL&PPDH Bộ môn Tiếng Anh Từ thạc sĩ 40.000.000

 

2. Phân bổ chỉ tiêu học bổng của ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh khóa QH-2020

Ngày 08/7/2020 Giám đốc ĐQHGHN đã kí Quyết định số 1981/QĐ-ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu học bổng ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh khóa QH-2020. Trong đó, Trường Đại học Ngoại ngữ có 01 suất học bổng, Danh sách phân bổ học bổng kèm theo Quyết định số 1981/QĐ-ĐHQGHN xin xem tại đây!

3. Học bổng của Trường ĐHNN hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu và công bố quốc tế

Ngày 14/01/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ ra thông báo số 53/TB-ĐHNN của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu và công bố quốc tế đối với thí sinh dự tuyển các chương trình đào tạo tiến sĩ ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Chi tiết của Thông báo số 53/TB-ĐHNN xin xem tại đây!

4. Học bổng của Trường ĐHNN hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu và công bố quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài 

Ngày 14/01/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ ra thông báo số 54/TB-ĐHNN của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu và công bố quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài dự tuyển các chương trình đào tạo sau đại học bậc thạc sĩ và tiến sĩ ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Chi tiết của Thông báo số 54/TB-ĐHNN xin xem tại đây! ULIS’ Announcement of 2019 International Student Scholarship here!

5. Thủ tục xin cấp học bổng

Đối với thí sinh trúng tuyển nhập học (năm thứ nhất) đào tạo thạc sĩ/ tiến sĩ có nhu cầu nộp đơn (theo mẫu Phụ lục 1) đề nghị xét cấp học bổng lần đầu về Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ trước tháng 11 hàng năm.

Đối với học viên/nghiên cứu sinh đã được cấp học bổng lần đầu (từ năm thứ hai trở đi) nộp đơn báo cáo thành tích (theo mẫu Phụ lục 2 của từng thông báo) đề nghị xét cấp duy trì học bổng cho các năm tiếp theo về Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ trước tháng 11 hàng năm.

6. Khi cần xin liên hệ

Văn phòng Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 102- nhà A3

Số điện thoại: 0243.754.7435

Email: sdhcfl@gmail.com

Website: http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn

Trân trọng!