Category Archives: Quản lý Học viên & Nghiên cứu sinh

Research methods in applied linguistics Course in E-learning

Research methods in applied linguistics Course in E-learning QH2016D2 Research methods in applied linguistics Course in E-learning and learners’ account are now ready. What should learners do to access the course? Step 1: Visit http://elearning.ulis.vnu.edu.vn/ Step 2: Log in using your username (student no.) and password (student no.).

Danh sách các biểu mẫu, thông báo

Danh sách các biểu mẫu, thông báo Học viên và nghiên cứu sinh có thể tham khảo các file gửi đính kèm để thực hiện: STT Biểu mẫu Tải file dưới đây 1 Kế hoạch tuần định hướng SĐH.06-01 2 Phiếu thông tin người học