Tag Archives: AUN

Khoa Sau đại học nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh

Khoa Sau đại học nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh Ngày 07/2/2017, tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Hiệu trưởng Đỗ

Đoàn đánh giá AUN kiểm định chất lượng chương trình đào tạo thạc sỹ lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh

Đoàn đánh giá AUN kiểm định chất lượng chương trình đào tạo thạc sỹ lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh Việc Đoàn AUN tới và thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Thạc sỹ