Category Archives: Tin tức – Thông báo

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức cuộc họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2017

Ngày 20/07/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cuộc họp nhằm rà soát và triển khai công tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh