Category Archives: Tin tức – Thông báo

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh (MS TEFL) liên kết với Trường Đại học tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp Dạy học tiếng Anh (MSTEFL) liên kết với trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa XXIV, 2017-2018 Đối tượng tuyển sinh: Cử

Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ nhất (GRS 2017) – “Sân chơi khoa học” hấp dẫn dành cho học viên và nghiên cứu sinh

Năm 2017, lần đầu tiên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức một sự kiện khoa học, một “sân chơi khoa học” riêng cho những cán bộ trẻ với tên gọi “Hội thảo khoa học quốc gia dành