Category Archives: Quy định – Hướng dẫn

Quy định về cấp bằng thạc sĩ

  Học viên đã bảo vệ luận văn với kết quả đạt yêu cầu và đã hoàn tất các thủ tục sau khi bảo vệ luận văn (nộp lệ phí làm bằng, nộp 02 ảnh 3×4 và nộp luận văn lưu tại Thư viện theo

Quy định – Hướng dẫn

Một số quy định về thủ tục hành chính cho nghiên cứu sinh (NCS) và học viên (HV) 1.1. Thủ tục nhập học Khi đến nhập học, NCS/HV thực hiện các việc sau: Nghe phổ biến nội quy, quy chế học tập, kế hoạch học tập và

Danh sách các biểu mẫu, thông báo

Danh sách các biểu mẫu, thông báo Học viên và nghiên cứu sinh có thể tham khảo các file gửi đính kèm để thực hiện: STT Biểu mẫu Tải file dưới đây 1 Kế hoạch tuần định hướng SĐH.06-01 2 Phiếu thông tin người học