Category Archives: Tài liệu người học

bieu-mau_20150910112104

Biểu mẫu

Xác nhận học viên Xin mở file đính kèm Đơn xin chỉnh sửa tên đề tài luận văn Xin mở file đính kèm Đơn xin đổi cán bộ hướng dẫn Xin mở file đính kèm

23052015150424

Danh mục luận văn – luận án

Danh mục luận văn – luận án Học viên, nghiên cứu sinh tham khảo danh mục đề tài luận văn, luận án đã và đang thực hiện dưới đây: Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2013 Tải file tại đây Danh mục

hocphidhqg

Các biểu mẫu

DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU Học viên và nghiên cứu sinh có thể tham khảo các file gửi đính kèm để thực hiện: STT Biểu mẫu Tải file dưới đây 1 Kế hoạch tuần định hướng SĐH.06-01 2 Phiếu thông tin người học SĐH.06-02 3